Lager

Lager

Vi har 400 kvm varmlager, 200 kwm kallager samt en stor utomhusplan där vi dagligen hanteringar gods som kommer med fjärrbilar. Vi har även terminalhantering för våra kunder, där vi lossar och lagrar gods för vidare transport.