• Vill du ha hjälp med schaktning?

    Ring oss, vi hjälper dig!

Vi vet vad du värdesätter

Sedan 1984 har Ilfrakt transporterat allt från mediciner till schaktmassor i hela Storstockholm, vi har under årens lopp skaffat oss både god lokalkännedom och hög specialkompetens inom en rad olika tjänster. Framför allt har vi lärt oss vad våra olika kunder värdesätter. Det handlar alltid om hög kvalitet och bra kommunikation.

Vi finns i Uttran söder om Stockholm och här har vi även vårt lager, åkeri och lokaler både för oss och för vårt dotterbolag. Vi har många olika specialistområden,  rätt kompetens är viktig för oss. Vi satsar på  utbildning och fortbildning inom organisationen. Med avstamp i de krav våra kunder ställer på oss utformar vi vår egen kunskapsbank. Därför kan du alltid lita på att få tjänster utförda korrekt och säkert varje gång.

Välkommen till ILFRAKT - Din hjälp hela vägen - 

Ingemar Larsson och medarbetare

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss med frågor om hur vi kan stå till tjänst för just dig.